10:30 Έναρξη αγώνα

29:51 Λήξη 1ης περιόδου (13-18)

49:30 Λήξη 2ης περιόδου (25-29)

1:00:14 Έναρξη 3ης περιόδου

1:19:30 Λήξη 3ης περιόδου (36-43)

1:42:47 Λήξη αγώνα (51-59)