11:30 Παρουσίαση ομάδων
16:33 1ο σετ
39:04 0-1
42:31 2ο σετ
1:05:17 0-2
1:09:30 3ο σετ
1:32:45 0-3
1:43:00 Απονομή Παλλήνης
1:45:10 Απονομή Νίκη Αιγινίου
1:47:35 Απονομή Εθνικού