9:00 Παρουσίαση ομάδων

19:04 Έναρξη αγώνα

45:38 1ο σετ (22-25)

1:16:29 2ο σετ (23-25)

1:45:07 3ο σετ (20-25)